Avondvierdaagse
Westvoorne 2020
9 juni t/m 12 juni 2020
Inschrijven

Nieuws

Het laatste nieuws lees je hieronder.

 • Nog geen nieuws

  Op dit moment is er nog geen nieuws.

Informatie

Hieronder vindt u belangrijke informatie over de avondvierdaagse.

Routes

Het is een vierdaagse. Dit betekent in principe, dat er altijd 4 avonden gelopen moeten worden. Als U door omstandigheden verhinderd ben, dan krijgt U of uw kind een medaille.
De routes worden zo afwisselend mogelijk gemaakt. Er wordt gewandeld door het dorp, de polder, de duinen en ons mooie strand. Op de laatste avond worden de wandelaars feestelijk ingehaald met muziek.

Houd de onderstaande aangegeven start en eindtijden aan.
Er wordt buiten het startbureau (links naast het podium) weg gestempeld.

Afstand Starttijd Eindtijd
5km 18:30 21:00
10km 18:30 21:00
15km 18:00 21:15

Startlocatie
Iedere avond wordt er gestart vanuit het zorgcentrum Stuifakkers 2 te Rockanje.
Routebeschrijving
De routebeschrijving wordt, na het wegstempelen, uitgedeeld.
Groepen
De routebeschrijving voor de groepen worden niet eerder uitgedeeld dan voor individuele wandelaars.

Kosten

De prijzen zijn €5,50 bij voorinschrijving, via deze website of bij de inschrijfadressen. Op dinsdag 9 juni 2020 kan er nog op de startlocatie worden ingeschreven voor €6,00.

Waar & Wanneer

De Avondvierdaagse 2020 wordt gehouden van dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni. De startlocatie is vanuit het woonzorgcentrum Stuifakkers, Briggemandreef 2, Rockanje. De afstanden, welke gelopen kunnen worden zijn 5, 10 of 15 km.

Organisatie

De Avondvierdaagse 2020 wordt gehouden van dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni. De startlocatie is vanuit het woonzorgcentrum Stuifakkers, Briggemandreef 2, Rockanje. De afstanden, welke gelopen kunnen worden zijn 5, 10 of 15 km.

Afval

Laat geen afval (o.a.: verpakkingsmateriaal van eten/drinken) achter op de openbare weg of in de terreinen, tijdens de Avondvierdaagse, maar deponeer dit in de daarvoor bestemde bakken. Bij de start-, controle- en finishplaats en onderweg staan hiervoor speciale afvalbakken.

Respect

Toon respect tijdens de wandelavonden voor medemens en natuur. Wees geen last voor andere lopers en omwonenden.

Stempelkaart

 • Stempelkaarten zijn er voor alle wandeldagen of voor één dag.(dagkaart)
 • Genoemde stempelkaarten worden bij de start (buiten en aan achterzijde van het inschrijfbureau) afgestempeld.
 • Er zijn controleposten op de route(s) aanwezig.
 • De stempelkaart wordt aan het eind van de route op het inschrijvingsbureau ingenomen en krijgt U voor de volgende dag een nieuwe stempelkaart.
 • De andere dag hoeft U zich dan niet bij het inschrijvingsbureau te melden.
 • U kunt gelijk aansluiten bij de afstempeltafel.
 • De dagkaart moet elke dag opnieuw worden gekocht.
 • U heeft alleen recht op uitgedeelde consumpties en versnaperingen, van de Organisator of sponsors, als betalende deelnemer. (Dit moet aangetoond worden met de stempelkaart!)
 • Bij verlies van stempelkaart dit melden bij de organisatie.
 • Bij groepen dienen de begeleiders ook in te schrijven. Zij mogen per avond wel wisselen op dit kaartje.
 • Zorg bij het lopen, dat U zodra U het strand op komt, direct richting de waterlijn loopt. Daar is de ondergrond van het zand harder als het mulle zand ter hoogte van de duinen.
 • Bij extreem noodweer is de organisatie gemachtigd om routes aan te passen (in te korten), of een wandelavond uit te stellen of te annuleren. Dit op verzoek van de hulpverleningsdiensten dan wel naar eigen inzicht als het besluit van de hulpverleningsdiensten niet kan worden afgewacht.

Aandachtspunten

 • De deelnemers mogen niet van de aangegeven route afwijken.
 • In het bos of duinen mogen de deelnemers de paden niet verlaten.
 • Eventuele bijzonderheden worden direct gemeld bij de organisatie.
 • Tijdens het evenement is deze mobiel bereikbaar op nummer: 06-46185393, zijnde het noodnummer, welke op de routebeschrijving is vermeld.
 • De aanwijzingen van de politie en de organisatiemedewerkers dienen opgevolgd te worden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden en/of aangebrachte schade voor tijdens of na de tocht.
 • Honden mogen alleen aangelijnd meelopen. De begeleider(ster) zorgt ervoor dat de hond geen overlast veroorzaakt aan derden. Indien er over een gedeelte van het parcours wordt gelopen en er geldt aldaar een verbod tot het bij zich hebben van een hond, dan zal dit op de routebeschrijving worden aangegeven.
 • Deelnemers zijn collectief verzekerd tegen ongevallen.
 • De organisatie heeft zich verzekerd van ondersteuning door de plaatselijke EHBO-afdeling.
 • Bij het wandelen door het duingebied dan wel de polder van Rockanje gelieve aandacht voor uw medewandelaars. Zorg met elkaar dat niet buiten de paden en of wegen wordt gelopen. Zo ook geen vernielingen aan onderweg tegenkomende objecten (laten) plegen.
Bovenstaande heeft te maken met het feit dat:
 • Het voor de organisatie fijn is, als alle lopers zich inschrijven en betalen voor de startkaart.
 • Het dan mogelijk blijft voor het comité om dit evenement te blijven organiseren.
 • De Organisatie kosten moeten maken om de Avondvierdaagse in Rockanje in stand te houden, zoals kosten muziekkorpsen, aanvraag vergunningen.
 • De lopers verzekerd zijn op de route voor eventuele ongevallen.
 • De loper recht heeft op versnaperingen, fruit en frisdrank, welke onderweg worden uitgedeeld, door aanwezige sponsors.

Sponsors

De Avondvierdaagse Westvoorne wordt mede mogelijk gemaakt door de onderstaande sponsors.

Paviljoen Stormvogel
Noordoever Oostvoornse Meer 1
3233 NC Oostvoorne

Peineman
Nieuwe Langweg 40
3194 DB Hoogvliet

Camping Rondeweibos
Schapengorsedijk 19
3235 LA Rockanje

E.P. Shipping & Trading B.V.
Quebecstraat 5
3197 KL Botlek (gem. Rotterdam)

Vermaat Technics B.V.
Moolhoek 11-13
3235 XK Rockanje

A. Korevaart B.V.
Rondeweiweg 2
3235 CN Rockanje

Midicamping Van der Burgh
Voet- of Kraagweg 9
3235 LL Rockanje

Verder bedankt de Organisatie Avondvierdaagse Westvoorne de volgende wegbeheerders en andere hulpverleners / vrijwilligers.

Gemeente Westvoorne & Gemeentelijk Toezichthouders
Raadhuislaan 6
3235 AT Rockanje

Catharina Stichting
Woonzorgcentrum Stuifakkers
Brigeemandreef 2
3235 DZ Rockanje

Avondvierdaagse Rockanje
Vrijwilligers

Plus Slingerland
Dorpsplein 22
3235 AD Rockanje

Waterschap Hollandse Delta
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk

Stichting Probaro
m.b.t. de Verkeersregelaars
Postbus 570
3235 ZK Rockanje

Politie Eenheid Rotterdam
District Rijnmond Zuid-West
Basisteam Haringvliet
Bruggehoofd 11
3223 DB Hellevoetsluis

Taste of Chocolate
Dorpsplein 22
3235 AD Rockanje

Vitensa
Tuindersweg 5
3237 MB Vierpolders

Boeren & Tuinders van Voorne Putten

Loonbedrijf Groeneveld
Achterweg 11
3235 XA Rockanje

Inschrijven

Waar en wanneer kan er worden ingeschreven.

De voorinschrijving zal onder voorbehoud starten van (*datum voorinschrijving*). U kunt daarbij terecht bij de volgende adressen:

Bedrijf Adres
The Readshop Express Dorpsplein 2 3235 AD Rockanje
VVV-kantoor (in de Plusmarkt) Dorpsplein 16 3235 AD Rockanje
Pets&Co Mulder Dorpsweg 23 3235 AE Rockanje
Bruna Stationsweg 8 3233 CT Oostvoorne

Groepen (min. 4 personen) kunnen het onderstaande formulier gebruiken en opsturen naar:

Download het groepsinschrijvings formulier via de onderstaande download link.

Bij inschrijven op bovenstaande data bedraagt het inschrijfgeld €5,50.
Bij inschrijven op de eerste wandeldag bedraagt het inschrijfgeld €6,00.

U kunt zich ook op de eerste wandeldag, dinsdag 9 Juni 2020, vanaf 18.00 inschrijven bij het inschrijfbureau.

Als U niet in de gelegenheid ben om alle dagen mee te lopen dan is het mogelijk om een dagkaart te kopen. Deze dagkaart kost €1,50. Het inschrijfbureau, gevestigd in het woonzorgcentrum Stuifakkers aan de Briggemandreef 2 te Rockanje. Zie de kaart hieronder.

Route

Route informatie van de avondvierdaagse.

Tijdens de avondvierdaagse in Rockanje worden er 3 afstanden gelopen.
Dit zijn routes van 5 km, 10 km en 15 km.

Download hieronder de routes voor de dagen.

Route per avond

Na het afstempelen van de stempelkaart worden ook de routebeschrijving aan de wandelaars uitgereikt.
Nadat de wandelaars zijn vertrokken en er weer ruimte is in het inschrijvingsbureau kunt U op een aldaar geplaatste kaart van Rockanje zien, waar die dag de route heen uitgezet.

PS: Kort voor aanvang van de te lopen route zal ook op het wegdek middels wit gekleurde aanwijspijlen de route worden uitgezet.

Intocht vrijdag:
De wandelaars starten op de vaste tijden vanuit het woonzorgcentrum Stuifakers. Dit betreft de route van de 5 km en zal de gehele route worden begeleid door de gecontracteerde muziekkorpsen.

Om 19.00 wordt er vertrokken vanaf de Dwarsweg, ter hoogte van voornoemd woonzorgcentrum.

Bestuur

De Avondvierdaagse te Rockanje wordt georganiseerd door de stichting Avondvierdaagse Westvoorne.

Jan de Ruiter

Voorzitter
Routecommisie

An Tol

Secretaresse
Penningmeester

Rob van Maanen

Zaalcoördinator

Kees Blom

Routecommisie

Ton Wageveld

Sponsorwerving
Algemene zaken

Contact

Heb je vragen/opmerkingen gebruik dan de onderstaande contact informatie.


Sportfederatie Westvoorne
P/A Voet- of Kraagweg 16
3235 LL Rockanje

An Tol
Tel: 06-51493323


Nood telefoonnummer: 06-47766591
ALLEEN TE GEBRUIKEN TIJDENS DE AVONDVIERDAAGSE!

Of vul het formulier hieronder in.